پایگاه خبری

اظهارات صریح آخوندی درباره تراکم فروشی

اظهارات صریح آخوندی درباره تراکم فروشی
عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با روزنامه شرق به موضوعات مختلفی پرداخت.

اظهارات صریح آخوندی درباره تراکم فروشی