پایگاه خبری

آلمان: بحران قطر می تواند منجر به جنگ شود

آلمان: بحران قطر می تواند منجر به جنگ شود
زیگمار گابریل در اظهار نظری در خصوص بحران رخ‌‌داده بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس گفته است که این بحران می‌تواند به یک جنگ بینجامد.

آلمان: بحران قطر می تواند منجر به جنگ شود