پایگاه خبری

آغاز به کار دوباره سفارت فلسطین در یمن

آغاز به کار دوباره سفارت فلسطین در یمن
سفارت فلسطین در صنعاء کار خود را از سر می‌گیرد و دو دیپلمات فلسطینی به این منظور جمعه وارد پایتخت یمن شدند.

آغاز به کار دوباره سفارت فلسطین در یمن