پایگاه خبری

آرزوی ارژنگ امیرفضلی در «خندوانه» چه‌بود؟

آرزوی ارژنگ امیرفضلی در «خندوانه» چه‌بود؟
ارژنگ امیرفضلی با حضور در برنامه «خندوانه» از کم کاری‌اش در چند سال گذشته و ماجرای بستری شدن و عمل جراحی در بیمارستان گفت.

آرزوی ارژنگ امیرفضلی در «خندوانه» چه‌بود؟