دسته‌بندی نشده

تکامل کروناویروس برای انتقال از حیوان به انسان

تکامل کروناویروس برای انتقال از حیوان به انسان   پژوهشگران آمریکایی طی بررسی جدیدی دریافتند که کروناویروس همانطور که توانایی عفونی کردن سلولهای انسانی را بدست آورده، می‌تواند با تغییر شکل و تکامل یافتن از حیوان به ...

Read more »