پایگاه خبری

10 نظریه که علم را زیر و رو کردند

10 نظریه که علم را زیر و رو کردندنظریه های انقلابی زمانی موفق از آب در می آیند که چارچوب جدیدشان مسئله هایی که در رژیم فکری سابق حل ناپذیر بودند را حل کنند. در ...

Read more »