پایگاه خبری

گلکاری مزار مظلومی با حضور دوربین شبکه خبر

گلکاری مزار مظلومی با حضور دوربین شبکه خبربعد از تخریب عکس غلامحسین مظلومی بر روی سنگ قبر مزارش، خانواده وی و هواداران استقلال با حضور بر سر مزار وی سنگ قبرش را گلکاری کردند ...

Read more »