پایگاه خبری

لاکازت: از رد کردن پیشنهاد بارسا پشیمانم

لاکازت: از رد کردن پیشنهاد بارسا پشیمانممهاجم لیون فاش ساخت که تابستان امسال از بارسلونا پیشنهاد خوبی دریافت کرده بود. لاکازت: از رد کردن پیشنهاد بارسا پشیمانم