پایگاه خبری

خبر خوش برای رانندگان متخلف

خبر خوش برای رانندگان متخلفدر صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می شود و ...

Read more »