پایگاه خبری

انتقاد تند چینی ها از افکار تدافعی مارچلو لیپی

انتقاد تند چینی ها از افکار تدافعی مارچلو لیپیاولین حضور مارچلو لیپی روی نیمکت رهبری چین بعد از قرارداد نجومی و پرسروصدایی که ماه قبل با اژدهای سرخ آسیا بست چندان به مذاق فوتبالدوستان و ...

Read more »