پایگاه خبری

352 کیلومتر مربع از جنوب موصل آزاد شد

352 کیلومتر مربع از جنوب موصل آزاد شد
نیروهای عراقی و داوطلب مردمی ۳۵۲ کیلومتر مربع در جنوب موصل را از لوث داعشی‌ها پاکسازی کردند.

352 کیلومتر مربع از جنوب موصل آزاد شد

car