پایگاه خبری

3 انفجار در بغداد

3 انفجار در بغداد
منابع امنیتی عراق از وقوع سه انفجار در جنوب غربی بغداد خبر دادند.

3 انفجار در بغداد