پایگاه خبری

21 درصد دانش‌آموزان درگیر چاقی هستند

21 درصد دانش‌آموزان درگیر چاقی هستند
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش استعداد یابی و ارتقاء ضریب سلامت دانش آموزان در حوزه ورزش مدارس کشور را دو رویکرد مهم این وزارتخانه عنوان کرد.

21 درصد دانش‌آموزان درگیر چاقی هستند