پایگاه خبری

2016؛ سالی سخت برای اروپا

2016؛ سالی سخت برای اروپا
یک روزنامه آلمانی در مطلبی به اوضاع وخیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ پرداخته و سال جاری میلادی را دورانی سخت برای این اتحادیه ارزیابی کرد.

2016؛ سالی سخت برای اروپا