پایگاه خبری

100 کشته و زخمی در انفجار چین

100 کشته و زخمی در انفجار چین
وقوع انفجاری در چین تاکنون ۷ نفر کشته و ۹۴ نفر دیگر هم زخمی بر جای گذاشته است.

100 کشته و زخمی در انفجار چین

wolrd press news