پایگاه خبری

یک خواننده جوان پاپ زیر تیغ جراحی رفت +عکس

یک خواننده جوان پاپ زیر تیغ جراحی رفت +عکس
شهاب مظفری خواننده جوان موسیقی پاپ که با انتشار تک قطعاتش به محبوبیت میان مخاطبان موسیقی رسیده، در بیمارستان بستری شد.

یک خواننده جوان پاپ زیر تیغ جراحی رفت +عکس

شبکه خانگی