پایگاه خبری

یورش وحشیانه سعودی ها به «تعز» یمن

یورش وحشیانه سعودی ها به «تعز» یمن
جنگنده های رژیم سعودی در یورشی وحشیانه به استان «تعز» یمن ۱۲ غیرنظامی را به شهادت رسانده و ۸ تَن دیگر را نیز زخمی کردند.

یورش وحشیانه سعودی ها به «تعز» یمن