پایگاه خبری

یزدانی نباید زمان را از دست بدهد

یزدانی نباید زمان را از دست بدهد
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: پزشکان ایرانی توانایی انجام سخت‌ترین جراحی‌ها را دارند و رضا یزدانی نباید به هیچ‌وجه نگرانی داشته باشد.

یزدانی نباید زمان را از دست بدهد

بیتالک