پایگاه خبری

گوشت های وارداتی آلوده نیست

گوشت های وارداتی آلوده نیست
معاون وزیر جهاد کشاورزی آلودگی گوشت‌های وارداتی را تکذیب کرد و گفت: سیاست وزارت جهاد این است که ورود ذخایر دولتی به بازار به تولیدات داخلی لطمه نزند.

گوشت های وارداتی آلوده نیست

تکست آهنگ