اخبار سیاسی

گودرزی: مردم از دسته بندی‌های سیاسی خسته‌اند

گودرزی: مردم از دسته بندی‌های سیاسی خسته‌اند
عضو فراکسیون ولایت مجلس درباره تشکیل جبهه نیروهای انقلاب گفت: این جمعیت برخواسته از آحاد ملت و توده های مردمی است و افرادی عضو این جبهه هستند که از جنس مردم هستند.

گودرزی: مردم از دسته بندی‌های سیاسی خسته‌اند