پایگاه خبری

گل پرپر شده در اصفهان

گل پرپر شده در اصفهان
ذوب‌آهن در نیمه اول بازی با پرسپولیس یک گل زد که به اشتباه کمک داور آفساید اعلام شد.

گل پرپر شده در اصفهان