پایگاه خبری

گلکاری مزار مظلومی با حضور دوربین شبکه خبر

گلکاری مزار مظلومی با حضور دوربین شبکه خبر
بعد از تخریب عکس غلامحسین مظلومی بر روی سنگ قبر مزارش، خانواده وی و هواداران استقلال با حضور بر سر مزار وی سنگ قبرش را گلکاری کردند .

گلکاری مزار مظلومی با حضور دوربین شبکه خبر

استخدام