پایگاه خبری

گفت‌ و شنود کنایه‌ای کیهان درباره یک لغو سخنرانی

گفت‌ و شنود کنایه‌ای کیهان درباره یک لغو سخنرانی
روزنامه کیهان ستون گفت و شنود امروز خود را که در قالب طنز منتشر می‌شود به ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری اختصاص داده است.

گفت‌ و شنود کنایه‌ای کیهان درباره یک لغو سخنرانی