پایگاه خبری

کودکانی که پدر غیر ایرانی دارند، عاقبت به خیر می شوند

کودکانی که پدر غیر ایرانی دارند، عاقبت به خیر می شوند
قوانين، اين كودكان را به دليل اينكه ازدواج پدر و مادرشان ثبت قانوني نشده به رسميت نمي‌شناسد بسياري از اين ازدواج ها فقط به صورت شرعي بوده و به صورت قانوني انجام نشده است در حال حاضر ایران با یک میلیون کودک، نوجوان و جوان بی‌هویت روبه‌روست که از طبیعی‌ترین حقوق خود محرومند

کودکانی که پدر غیر ایرانی دارند، عاقبت به خیر می شوند