پایگاه خبری

کنفرانس 11 ثانیه ای ژوزه مورینیو!

کنفرانس 11 ثانیه ای ژوزه مورینیو!
ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی یونایتدها در هنگام ورود به کنفرانس مطبوعاتی با اتاق خالی روبرو شد و زمان حضور او تنها 11 ثانیه طول کشید.​​​​​​​

کنفرانس 11 ثانیه ای ژوزه مورینیو!