پایگاه خبری

کنایه نوری به رئیسی: با ترامپ مسابقه گذاشته اید؟

کنایه نوری به رئیسی: با ترامپ مسابقه گذاشته اید؟
حجت الاسلام عبدالله نوری وزیر کشور دولت های سازندگی و اصلاحات گفت: آدم گاهی فکر می کند برخی آقایان با ترامپ مسابقه گذاشته اند. گیرم که رئیس جمهور شدید، چیزی که می خواستید همین بود؟

کنایه نوری به رئیسی: با ترامپ مسابقه گذاشته اید؟