پایگاه خبری

کلمنته از تیم ملی لیبی اخراج شد

کلمنته از تیم ملی لیبی اخراج شد
سرمربی سابق تیم‌ملی اسپانیا از هدایت تیم ملی لیبی کنار گذاشته شد.

کلمنته از تیم ملی لیبی اخراج شد

نخبگان