پایگاه خبری

کشف 5000 قرص روانگردان در گمرک فرودگاه امام

کشف 5000 قرص روانگردان در گمرک فرودگاه امام
گمرک ایران از کشف و ضبط بیش از هفت کیلوگرم تریاک و پنج هزار عدد انواع قرص های روانگردان و متادون در آذرماه امسال خبر داد.

کشف 5000 قرص روانگردان در گمرک فرودگاه امام