پایگاه خبری

کریستیانو رونالدو، دلتنگ خانه

کریستیانو رونالدو، دلتنگ خانه
کریس رونالدو، فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید اعتراف کرد که دلتنگ خانه و مادیرا، محل زندگی خود در دوران کودکی است.

کریستیانو رونالدو، دلتنگ خانه