پایگاه خبری

کرار جاسم به نفت آبادان پیوست

کرار جاسم به نفت آبادان پیوست
هافبک عراقی پیشین تراکتورسازی با عقد قراردادی یکساله به صنعت نفت آبادان پیوست.

کرار جاسم به نفت آبادان پیوست