قیمت

کاهش سهم فضا از بودجه 96

کاهش سهم فضا از بودجه 96
دولت به موضوع فناوری فضایی در بودجه سال ۹۶ مبلغی حدود ۲ هزار میلیارد ریال اختصاص داد. این درحالی است که فناوری فضایی در لایحه بودجه سال ۹۵ بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار دریافت کرد.

کاهش سهم فضا از بودجه 96