پایگاه خبری

کاریکاتور: درخت کریسمس انتحاری!

کاریکاتور: درخت کریسمس انتحاری!
در حاشیه حوادث تروریستی در آغاز سال نوی میلادی، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

کاریکاتور: درخت کریسمس انتحاری!