پایگاه خبری

کاروان نظامی آمریکا وارد لهستان شد

کاروان نظامی آمریکا وارد لهستان شد
کاروان حامل تانک‌ها، ادوات سنگین نظامی و سربازان آمریکایی که برای تقویت ناتو به اروپا اعزام شده بود، وارد لهستان شده است.

کاروان نظامی آمریکا وارد لهستان شد