پایگاه خبری

کاخ سفید: کنگره، ایران به خروج از برجام تشویق می‌کند

کاخ سفید: کنگره، ایران به خروج از برجام تشویق می‌کند
سخنگوی کاخ سفید می‌گوید تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران بر خلاف برجام نبوده ولی اوباما این قانون را امضاء نکرد تا به مخالفان توافق هسته‌ای در کنگره، پیامی هشدارآمیز بفرستد.

کاخ سفید: کنگره، ایران به خروج از برجام تشویق می‌کند