پایگاه خبری

کابوس های یک «سردار» در سالن تئاتر

کابوس های یک «سردار» در سالن تئاتر
نادر برهانی مرند که در آثار گذشته‌اش بیش از هر موضوعی به مسئله جنگ و پیامدهایش و هم‌چنین خواب و ویژگی‌هایش پرداخته بود، این‌بار در نمایش «سردار» هر دو موضوع مورد علاقه‌اش را دست‌مایه قرار داده تا درام اجتماعی خود را در دهه 90 شکل دهد.

کابوس های یک «سردار» در سالن تئاتر

افق