پایگاه خبری

چرا سال 96 تولید و اشتغال نام گرفت؟

چرا سال 96 تولید و اشتغال نام گرفت؟
مقامات کارگری می‌گویند نام‌گذاری امسال به عنوان سال تولید و اشتغال بیانگر عمق حساسیت‌ها نسبت به وضعیت بازار کار و ازدیاد بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است. به زعم آنها نام‌گذاری امسال همچون سالهای گذشته سمت و سوی اقتصادی داشته و تاکید مقام معظم رهبری بر موضوعی اقتصادی اهمیت توجه به معیشت و بنیان خانواده و حل دغدغه مردم را نشان‌ می‌دهد.

چرا سال 96 تولید و اشتغال نام گرفت؟