پایگاه خبری

چالش بزرگ پیش روی پرسپولیس

چالش بزرگ پیش روی پرسپولیس
به نظر می رسد با جدایی قطعی چند بازیکن پرسپولیس دست برانکو برای نیم فصل دوم خالی می شود.

چالش بزرگ پیش روی پرسپولیس