پایگاه خبری

پیغام مورینیو به هواداران چلسی

پیغام مورینیو به هواداران چلسی
بدون شک و با توجه به اتفاقات 2 بازی اخیر، پیروزی برابر چلسی اهمیت فراوانی برای مورینیو داشت.​​​​​​​

پیغام مورینیو به هواداران چلسی