دلار

پیشنهاد 30 میلیون دلاری به اوباما و همسرش

پیشنهاد 30 میلیون دلاری به اوباما و همسرش
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: اوباما در روزهای آخر ریاست‌ جمهوری در سخنانی گفته بود که دیگر از حرف‌زدن و متکلم‌وحده‌بودن خسته شده، می‌خواهد به سراغ نوشتن و البته گوش‌کردن برود. شاید به‌همین‌خاطر است که ناشران آمریکایی هنوز چیزی نشده، دست به کار شده‌اند که بتوانند کتاب خاطرات آقای رئیس‌جمهوری را از آن خود کنند.

پیشنهاد 30 میلیون دلاری به اوباما و همسرش