پایگاه خبری

پیشنهاد ازدواج کلاهبردار 72 ساله به مالباخته

پیشنهاد ازدواج کلاهبردار 72 ساله به مالباخته
کلاهبردار 72 ساله وقتی فهمید دستش پیش مالباخته رو شده است، برای فرار از دستگیری پیشنهاد ازدواج داد.

پیشنهاد ازدواج کلاهبردار 72 ساله به مالباخته