پایگاه خبری

پیام هشدارآمیز لاوروف به واشنگتن

پیام هشدارآمیز لاوروف به واشنگتن
وزیر خارجه روسیه در پیامی هشدارآمیز به واشنگتن توصیه کرد تا با زبان تهدید و از موضع قدرت با این کشور صحبت نکند.

پیام هشدارآمیز لاوروف به واشنگتن

دانلود نرم افزار جدید