پایگاه خبری

پیام عملیات شهادت طلبانه قدس به تشکیلات خودگردان چه بود؟

پیام عملیات شهادت طلبانه قدس به تشکیلات خودگردان چه بود؟
روز گذشته یک فلسطینی ۳۹ ساله با اجرای عملیاتی شهادت طلبانه در قدس اشغالی، ۲ صهیونیست را به هلاکت رساند و پنج نفر دیگر را زخمی کرد که این عملیات حاوی پیام هایی به خصوص برای تشکیلات خودگردان فلسطین بود.

پیام عملیات شهادت طلبانه قدس به تشکیلات خودگردان چه بود؟

شهر خبر