پایگاه خبری

پوشاک وارداتی کدگذاری می‌شود

پوشاک وارداتی کدگذاری می‌شود
رئیس اتحادیه پوشاک از الزامی شدن کدگذاری پوشاک وارداتی به زودی از کشور مبدا خبر داد.

پوشاک وارداتی کدگذاری می‌شود