پایگاه خبری

پهپاد جدید ارتش با نام فرپاد رونمایی شد

پهپاد جدید ارتش با نام فرپاد رونمایی شد
نیروی زمینی ارتش یک فروند پهپاد جدید دست پرتاب رونمایی کرد.

پهپاد جدید ارتش با نام فرپاد رونمایی شد