پایگاه خبری

پروژه جدید کلینت ایستوود

پروژه جدید کلینت ایستوود
ایستوود که سال گذشته فیلم موفق “سالی” را روی پرده سینماها داشت، پروژه بعدی خود را انتخاب کرد.

پروژه جدید کلینت ایستوود