پایگاه خبری

پرهام مقصودلو قهرمان شطرنج مردان ایران شد

پرهام مقصودلو قهرمان شطرنج مردان ایران شد
استادبزرگ ١٦ ساله شطرنج ایران موفق شد با ٧ امتیاز قهرمان شطرنج مردان کشور در سال ٩٥ شود.

پرهام مقصودلو قهرمان شطرنج مردان ایران شد