پایگاه خبری

پرسپولیس فردا در قطر تمرین مى کند

پرسپولیس فردا در قطر تمرین مى کند
بازیکنان پرسپولیس فردا یک جلسه تمرین در قطر برگزار خواهند کرد.

پرسپولیس فردا در قطر تمرین مى کند