پایگاه خبری

پرسپولیس برابر بهترین خط حمله آسیا

پرسپولیس برابر بهترین خط حمله آسیا
لخویا حریف تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یکچهارم نهایی غرب آسیا (یک هشتم مسابقات) خواهد بود .تیمی که بهترین خط حمله امسال آسیا در تمام لیگ ها را داشته است .

پرسپولیس برابر بهترین خط حمله آسیا