پایگاه خبری

پایان مهلت شکایت ‌ردصلاحیت‌ شدگان انتخابات مجلس

پایان مهلت شکایت ‌ردصلاحیت‌ شدگان انتخابات مجلس
مهلت ۳ روزه ارائه شکایت داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی هیات مرکزی نظارت احراز نشده بود، به اتمام رسید و شورای نگهبان 20 روز برای اعلام‌نظر قطعی و نهایی درباره تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور فرصت دارد.

پایان مهلت شکایت ‌ردصلاحیت‌ شدگان انتخابات مجلس