پایگاه خبری

«پایان رویاها»‌ آماده نمایش شد.

«پایان رویاها»‌ آماده نمایش شد.
فیلم سینمایی «پایان رویاها» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی طالبی با پایان مراحل فنی آماده شده و هنوز وضعیت نمایش آن مشخص نشده است.

«پایان رویاها»‌ آماده نمایش شد.

کیمیا دانلود